پزشکی رسمی

این هم نتیجه طرح تحول سلامت

۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

در بیمارستان های دولتی پزشکان نه معاینه می کنند و نه جراحی را خودشان انجام می دهند بلکه در مورد اول به گزارش و تشخیص دانشجو گوش می کنند و در مورد دوم هم دستیاران جراح عمل را انجام می دهند و همه جور مزایایی را هم می گیرند. از دید وزیر شان هم حقوق شان حق شان است حتی اگر از نوع نجومی باشد حالا طوری شده که همین ها که در این مملکت بال و پر گرفتند و کار یاد گرفتند و خدا میداند به چه بهایی ( هیچ وقت از اشتباهات شان در مدت آموزش و کار با خبر نمی شویم مگر چه جوری بشه) تهدید می کنند که کار نمی کنند! کاش میشد همشون رو ریخت…. راستی اگه پاکبانان عزیز اعتصاب کنند چی میشه؟ یا همه معلم ها و یا آتش نشانان و یا … فقط این گروه شکم سیر دلشون کوچیکه و تحمل شون کم؟

این هم نتیجه طرح تحول سلامت