پزشکی رسمی

سالروز تولد سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور مبارك باد

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
دسته‌بندی نشده
به گزارش ميگنا سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یکی از سازمان‌های غیردولتی و مستقل در ایران است که به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روان‌شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران تشکیل شده‌است. ریاست سازمان را هم‌اکنون دكتر عباسعلی اللهیاری بر عهده دارد.پیش از او دكتر غلامعلی افروز رئیس این سازمان بود. ریاست سازمان بعد از انتخاب توسط اعضاي سازمان توسط رئیس‌جمهور به مدت چهارسال منصوب می‌ شود. صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان (روان‌شناسان و مشاوران) و كليه دانش آموختگان داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در يكي از دو رشته مرتبط روان شناسي و مشاوره، نظارت بر کیفیت کار تخصصی، پیشنهاد تعیین یا تجدید نظر در تعرفه خدمات روان‌شناسی و مشاوره به هیأت دولت جهت تصویب و انتشار آثار و برگزاری همایش‌های تخصصی، از مهم‌ترین وظایف این سازمان است . قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲٫۲٫۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در اين قانون آمده است: ‌فصل اول – تعریف ، اهداف : ‌ ماده ۱ – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون«‌سازمان» نامیده می‌شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق‌بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد….. ادامه مشاهده قانون مذكور در سايت پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي دانلود   با توجه به اينكه اين روز در جامعه روانشناسان و مشاوران ايران به روز ملي روانشناس معروف شده است شما عزيزان مي توانيد دلنوشته هاي خود را بصورت كامنت تقديم اساتيد و بزرگان روانشناسي ايران و ديگر دوستان خود  بنماييد. سالروز تولد سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور مبارك باد