پزشکی رسمی

سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بازداشت شد

۱۶ آذر ۱۳۹۵
دسته‌بندی نشده

فرزند سبزعلیپور به تسنیم خبر داد:

♦️پدرم در ماه های اخیر تذکرات متعددی از طرف بانک مرکزی در خصوص عدم انتقاد از بانک مرکزی دریافت داشته است و خواهان خاموش شدن او شده بودند.
♦️در پرونده‌ای که برای او تشکیل شده نوشته‌شده است که به صورت بی‌محابا علیه وضعیت اقتصادی دولت و بانک مرکزی صحبت می‌کند و موجب تشویش اذهان عمومی شده است و در گفتگو با رسانه‌های داخلی سیاست اقتصادی دولت را به باد انتقاد می‌گیرد.
♦️ از طرفی اشاره‌شده است با توجه به اینکه او اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم، مقداری ارز از بانک خریداری کرده است و با توجه به اینکه از دولت انتقاد می‌کند باید ارزهای دریافتی پس گرفته شود.
♦️مدارک مصرف ارز دریافتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته شده است اما اعلام کرده‌اند که این مدارک مورد تأیید نیست و در لفافه به او گفته شده که از دولت انتقاد نکن تا درِ خزانه به رویش باز شود.

نشریه عبرتهای عاشورا